en pl

Regulamin Gamdoo z dnia 8.01.2010r.

Postanowienia wstępne

 1. Przedstawione poniżej zasady regulują korzystanie z serwisu Gamdoo.com, stanowiąc jednocześnie regulamin w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Operatorem serwisu jest Brainstorm Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, przy ulicy 3 Maja 56, kod pocztowy: 81-858, NIP:PL 9581624527, REGON:220924567, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 343015.

Definicje

 • Gamdoo – niniejszy serwis internetowy umożliwiający Użytkownikom korzystanie z udostępnionych w jego ramach Gier
 • Użytkownik – podmiot, który spełnia warunki Regulaminu i dokonał rejestracji
 • GamPunkty – punkty lojalnościowe na Gamdoo, którą Użytkownik zdobywa podczas rozgrywania partii Gry
 • Żetony Pomarańczowe – rodzaj jednostki rozliczeniowej na Gamdoo, które można wymienić na partie gier z Sekcji Pomarańczowej, a które można zdobywać za GamPunkty.
 • Żetony Zielone – rodzaj jednostki rozliczeniowej na Gamdoo otrzymywane za darmo za codzienne logowanie na Gamdoo (minimum 3 Zielone Żetony), które można wymienić na partie gier z Sekcji Zielonej.
 • Sekcja Zielona Gier – Wszystkie Gry na Gamdoo oznaczone kolorem zielonym
 • Sekcja Pomarańczowa Gier – Wszystkie Gry na Gamdoo oznaczone kolorem pomarańczowym

Warunki uczestnictwa

 1. Użytkownikami jest osoba prawna lub pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Gamdoo. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego
 2. Aby w pełni korzystać z Gamdoo należy się zarejestrować.
 3. Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. Zabrania się podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych. Użytkownik nie ma możliwości zmiany loginu
 4. Podczas rejestracji Użytkownik może dodatkowo wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Operatora jego danych osobowych podanych przy rejestracji w Gamdoo w celach marketingowych, w szczególności dotyczących ofert specjalnych i promocji oraz na otrzymywanie informacji handlowych na podany adres e-mail. W przypadku takiej zgody Użytkownik będzie otrzymywał dodatkowe bonusy

Gry i żetony

 1. Każdy Użytkownik raz dziennie po zalogowaniu do Gamdoo otrzymuje 3 darmowe Zielone Żetony. Niewykorzystane zgromadzone Żetony przechodzą na następne dni. Warunkiem niezbędnym do otrzymania 3 Zielonych Żetonów jest zalogowanie się do Gamdoo.
 2. Użytkownicy mają możliwość wymiany wszystkich zgromadzonych Żetonów na partie Gier. Cena 1 partii Gry wyrażona jest w Żetonach i znajduje się na stronie danej Gry.
 3. Każda Gra posiada instrukcję, w której określone jest zadanie do wykonania w celu wygrania Gry oraz wygrana wyrażona w GamPunktch uzależniona od sekundy rozpoczęcia. Za sekundę rozpoczęcia Gry uważana jest sekunda, w której serwer Operatora otrzymuje informację o rozpoczęciu Gry przez Użytkownika. Wygrana zostanie przyznana tylko w przypadku pozytywnego ukończenia poziomu. Aktualne informacje o swoim statusie użytkownik może sprawdzić w zakładce historia Gwiazdek.
 4. Gra jest wygrana, jeżeli Użytkownik wykona określone w instrukcji Gry zadanie w danym czasie. Wykonanie zadanie wymaga refleksu i sprawnego operowania przyciskami klawiatury i/lub myszki i/lub logicznego myślenia.

Postanowienia końcowe

 1. Operator może zmienić Regulamin. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w Gamdoo licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z winy nieumyślnej.
 3. Operator cały czas zbiera informacje o działaniach Użytkownika w ramach Gamdoo, w tym związanych z rozgrywaniem Gier. Operator zastrzega sobie prawo zablokowania lub skasowania konta Użytkownika, blokady środków zgromadzonych na koncie w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia przez niego zasad niniejszego Regulaminu lub w przypadku, gdy ze zgromadzonych danych w systemie informatycznym Operatora wynika, iż wyniki Użytkownika w Grach były uzyskane nieuczciwy sposób.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Gamdoo zgodnie z jego przeznaczeniem i zgodnie z Regulaminem. Wszelkie próby złamania tego punktu Regulaminu, będą skutkowały zablokowaniem lub skasowaniem konta Użytkownika bez możliwości odzyskania środków zgromadzonych na koncie oraz powiadomieniem o złamaniu prawa organów ścigania.
 5. Użytkownik może w każdej chwili usunąć Konto, poprzez wysłanie prośby o usunięcie konta poprzez dział Kontakt w Gamdoo. Usunięcie konta spowoduje usunięcie wszelkich danych osobowych użytkownika, a także wszelkich zebranych GamPunktów, Żetonów i Gwiazdek.
| Online: 1 | 441 925 rozegranych partii